W jakich pomieszczeniach należy stosować oświetlenie awaryjne?

0
1301

Odpowiednie warunki ewakuacji z zagrożonego miejsca polegają na zabezpieczeniu drogi ewakuacyjnej oraz zapewnieniu oświetlenia awaryjnego.

Instalacje oświetlenia awaryjnego i inne bramy ppoż muszą być wykonane w każdym budynku dla kategorii zagrożenia ludzi:

 • na drogach ewakuacyjnych prowadzących z tej strefy
 • systemy gaszenia gazem
 • na zewnątrz budynku (stąd wymagana konieczność oświetlenia przestrzeni na zewnątrz za ostatnim wyjściem ewakuacyjnym).

Każdy budynek w którym zanik napięcia może spowodować zagrożenie zdrowia lub życia, ale również zagrożenie środowiska lub znaczne straty materialne należy zasilić co najmniej z dwu niezależnych, samoczynnie załączających się źródeł energii oraz wyposażyć w samoczynnie załączające się oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne).

W jakich pomieszczeniach należy stosować oświetlenie awaryjne? (RMI § 181.3 pkt 1)

 • w pomieszczeniach kin, teatrów i filharmonii oraz innych sal widowiskowych
 • w pomieszczeniach audytoriów, sal konferencyjnych, lokali rozrywkowych oraz sal sportowych przeznaczonych dla ponad 200 osób
 • w pomieszczeniach wystawowych w muzeach
 • przeciwpożarowa i ogniu trwała
 • w pomieszczeniach o powierzchni ponad 1.000m2
 • w garażach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym
 • w pomieszczeniach o powierzchni ponad 2.000m2 w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego

Na jakich drogach ewakuacyjnych należy stosować oświetlanie ewakuacyjne?

 • na drogach ewakuacyjnych z wszystkich ww. pomieszczeń należy stosować oświetlenie awaryjne,
 • oświetlenie awaryjne należy stosować na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,
 • oświetlenie awaryjne należy stosować na drogach ewakuacyjnych w szpitalach i innych budynkach, gdzie znajdują się osoby o ograniczonej zdolności poruszania się o własnych siłach,
 • oświetlenie awaryjne należy również stosować na drogach ewakuacyjnych w wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.

Czas działania oświetlenia ewakuacyjnego powinien wynosić co najmniej 2 godziny.

  Firmy kurierskie przygotowują się na rekordowy świąteczny szczyt paczkowy. Rosnącą liczbę przesyłek obsłużą nowe terminale i sortownie