13_Zwycięski projekt neonu autorstwa Dawida Celka

13_Zwycięski projekt neonu autorstwa Dawida Celka