Lokum Deweloper prezentuje dane sprzedażowe za I półrocze 2019 r.

0
2050
Lokum Deweloper
Lokum Deweloper

Lokum Deweloper, oferujący mieszkania o podwyższonym standardzie
we Wrocławiu i Krakowie,po dwóch kwartałach br. odnotował spadek
sprzedaży r/r. W ramach Grupy podpisanych zostało171 umów deweloperskich
i przed wstępnychwobec 531w analogicznym okresie 2018 r.Grupa zrewidowała cel sprzedaży do 400 lokali w 2019 r.

W II kwartale 2019 r. Lokum Deweloper miał zawarte82 umowy deweloperskie
i przedwstępne, czyli o 64% mniej niż w II kwartale 2018 roku (227 umów).Na koniec czerwca rezerwacjami objęte były łącznie 133 mieszkania we Wrocławiu i w Krakowie (wobec 168 rezerwacji rok wcześniej).

–Ten rok jest dla nas szczególnie trudny.Odnotowujemy spadki sprzedaży, które są wynikiem mocno uszczuplonej oferty mieszkań.Odczuwamy skutki znaczących opóźnień w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych. Ponadto otrzymane decyzje zostały oprotestowane.Konsekwencją tego jest wstrzymanie inwestycji dla blisko 600 lokalimówi Bartosz Kuźniar, Prezes Zarządu Lokum Deweloper.–W związku z tym zakładany cel sprzedaży w 2019 r. na poziomie 800 szt. musimy zrewidować
o połowę, do 400 lokali
–dodaje Bartosz Kuźniar.

W wyniku I półrocza 2019 roku rozpoznanych zostało 498 lokali. Na tę liczbę składają się głównie mieszkania wydane klientom z zakończonego na początku roku etapu Vc inwestycji Lokum Victoria oraz pierwszego etapu Lokum Vena. W II kwartale Grupa rozpoczęła przekazywanie mieszkań z VIII etapu osiedla Lokum di Trevi. Na koniec czerwca suma lokali rozpoznanych oraz objętych umowami deweloperskimi, przedwstępnymi i rezerwacyjnymi to 754 szt., co stanowi 85% potencjału rozpoznań lokali w 2019 roku. Ten sam wskaźnik dla przyszłego roku wynosi 69% – umowami deweloperskimi, przedwstępnymi oraz rezerwacyjnymi objętych jest 250 lokali.

Na koniec pierwszego półrocza 2019 roku Lokum Deweloper realizował budowę 701 lokali (w porównaniu do 2 024w analogicznym okresie roku ubiegłego). W ofercie znajdowało się 435 lokali (wobec 928 na koniec czerwca 2018 r.), z których 284 oczekują na pozwolenie na budowę.

  Coraz więcej kontroli firm pod kątem pracy na czarno. Mimo zmian w przepisach skala tego zjawiska się nie zmniejsza

Zapraszamy do śledzenia naszego konta na Twitterze: twitter.com/LokumDeweloper

Więcej o Lokum Deweloper

Lokum Deweloper S.A. prowadzi działalność w sektorze wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie. Grupa koncentruje swoją działalność na rynku wrocławskim i krakowskim.

Więcej informacji: www.lokum-deweloper.pl
lub na twitter.com/LokumDeweloper