Wynająć pracowników czy zlecić realizację usług, czyli agencja pracy tymczasowej a outsourcing

0
2532
Wynająć pracowników czy zlecić realizację usług, czyli agencja pracy tymczasowej a outsourcing
Wynająć pracowników czy zlecić realizację usług, czyli agencja pracy tymczasowej a outsourcing

Masz problem ze znalezieniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach? 12Zastanawiasz się, jak zagwarantować firmie ciągłość produkcji? Szukasz optymalnego modelu współpracy z zewnętrznymi firmami? Przekonaj się, jakie atuty ma outsourcing i sprawdź, czym różni się od agencji pracy tymczasowej.

Outsourcing – większa elastyczność

Najprościej można powiedzieć, że firmy outsourcingowe to zewnętrzne podmioty świadczące usługi, w zakresie potrzebnym ich klientowi. Dotyczy to sytuacji, gdy w Twoim zakładzie brakuje np. zespołu pracowników produkcji, pakowaczy i in. Być może zależy Ci na czasie i potrzebujesz wsparcia, by zrealizować zlecenie w terminie. W takich sytuacjach warto zwrócić się do specjalistów, którzy wykonają odpowiednią usługę.

Warunki współpracy określasz wspólnie z firmą outsourcingową. To po jej stronie leży skompletowanie zespołu, zadbanie by był odpowiednio wyszkolony, wyposażony. To firma outsourcingowa zarządza swoimi pracownikami i odpowiada przed zleceniodawcą za właściwą jakość i terminowość wykonywania usług.

Jeśli masz do czynienia z profesjonalną firmą outsourcingową, zapewne do kontaktów z Twoją firmą oddelegowani zostaną dedykowani pracownicy (koordynatorzy, liderzy zespołu). To z pewnością ułatwia bieżącą współpracę.

Outsourcing – współpraca na własnych zasadach

Dodatkowym plusem outsourcingu jest fakt, że nie musisz martwić się o koszty i ryzyka związane z absencją pracowników, niedoborem specjalistów w Twoim zespole czy brakiem rąk do pracy.

A jak sprawa wygląda w przypadku agencji pracy tymczasowej? Wszystkie sprawy z tego zakresu uregulowane są w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Począwszy o tego, że każda taka agencja musi być zgłoszona w specjalnym rejestrze.

Jaki działa mechanizm współpracy z agencją pracy tymczasowej? Mówiąc najprościej, nie zlecasz wykonania usługi (jak w przypadku outsourcingu), ale wynajmujesz na określony czas pracowników. Zatem to Twoja firma w okresie współpracy będzie zarządzać pracownikami tymczasowymi i zlecać im bieżącą pracę. W tym sensie odpowiada również za jej jakość wykonania.

Agencja pracy tymczasowej – zasady ustala ustawa

  Innowacje w firmach drogą do wyjścia z koronakryzysu. Wiedzę i know-how potrzebne do ich wdrożenia zapewni Akademia Menadżera Innowacji

Zasady zatrudnienia, udzielania urlopu i inne kwestie kadrowe są ściśle określone w ustawie. Warto wiedzieć, że wynagrodzenia dla pracowników tymczasowych nie może być niższe niż wynagrodzenia dla równorzędnych pracowników z firmy zleceniodawcy.

Dla firm, które do realizacji mają konkretne zadania, wymagające odpowiednich umiejętności, lepszym rozwiązaniem wydaje się outsourcing.

Pozwala on, po zleceniu wykonania usługi, w całości skoncentrować się na dalszym rozwoju firmy, poszukiwaniu nowych klientów. Zwiększa się również elastyczność działań i niweluje obecnie największe ryzyko, jakim jest brak dostępności do wykwalifikowanych kadr.

Jednocześnie mam do czynienia z przewidywalnością kosztów usługi, ustalamy z góry wymagania dotyczące terminu i jakości pracy.

Więcej na temat atutów outsourcingu przeczytaj: https://threezones.pl/outsourcing-a-agencja-pracy-czym-sie-roznia/