Lokum Deweloper prezentuje dane sprzedażowe po III kw. 2019 r.

0
2013
Lokum Developer
Lokum Developer

Lokum Deweloper, oferujący mieszkania o podwyższonym standardzie
we Wrocławiu i w Krakowie, odnotował 70% spadek sprzedaży r/r. Po trzech kwartałach 2019 r. umowami deweloperskimi i przedwstępnymi objętych było 235 mieszkań, wobec 784 rok wcześniej. W tym czasie Grupa przekazała klientom łącznie 538 lokali.

W samym III kw. 2019 r. Grupa Lokum Deweloper, podpisała 64 umowy deweloperskie
i przedwstępne, w porównaniu do 253 umów w analogicznym okresie roku 2018 (spadek o 75% r/r).W wyniku III kwartału rozpoznanych zostało 40 lokali. Na koniec września Spółki z Grupy miały zawartych 25 umów rezerwacyjnych, tj. o 88% mniej
niż na koniec III kwartału 2018 roku, kiedy było ich 206.

O niskich wynikach sprzedażowych decyduje mała pula mieszkań w ofercie Grupy. Sytuacja spowodowana jest przedłużającymi się postępowaniami administracyjnymi procesowanymi obecnie przez Lokum Deweloper, które wstrzymują start zaplanowanych inwestycji.

– Utrzymujący się w trzecim kwartale 2019 r. niski poziom sprzedaży jest wynikiemograniczonej oferty. Przeciągające się procedury administracyjne skutkują opóźnieniami w uzyskiwaniu ostatecznych pozwoleń na budowę, a co za tym idzie – blokują rozpoczęcie nowych inwestycji zarówno we Wrocławiu, jak i w Krakowie – wyjaśnia Bartosz Kuźniar, Prezes Zarządu Lokum Deweloper. – Obecnie nasza oferta mieszkańjest niewielka, ale cały czas pracujemy nad jej rozbudowaniem. We wrześniu wprowadziliśmy do sprzedaży nową inwestycję – osiedle Lokum Monte
w podwrocławskiej Sobótce. Do wiosny 2020 roku nie spodziewamy się istotnejpoprawy wyników sprzedaży – dodaje Prezes Kuźniar.

Niezawodne łożyska MTM. Kliknij tutaj: https://www.lozyskamtm.pl

Aktualnie Grupa posiadaw ofercie 261 lokali, a w realizacji jest 840 mieszkań – głównie we wrocławskich inwestycjach. Te dane dla roku ubiegłego wynosiły odpowiednio:637 i 1279 sztuk.

Na koniec III kwartału Grupa zrealizowała potencjał rozpoznań na 2019 rok w 87% (773 lokale zostały rozpoznane oraz objęte umowami deweloperskimi, przedwstępnymi i rezerwacyjnymi). Ten sam wskaźnik dla roku 2020 wynosi 75% (271 lokali z 362).

  Ławka do przedpokoju tapicerowana – połączenie stylu i wygody

W sierpniu 2019 r. Grupa wycofała z ofertyLokum Smart City. Powodem było oprotestowanie otrzymanej przez Lokum Deweloper decyzji o pozwoleniu na budowę, długi czas oczekiwania na zakończenie procesu uzyskiwania ostateczności postanowienia, a w konsekwencji brak możliwości określenia terminu, w którym Grupa będzie mogła rozpocząć realizację inwestycji.

Zapraszamy do śledzenia naszego konta na Twitterze: twitter.com/LokumDeweloper

Więcej o Lokum Deweloper
Lokum Deweloper S.A. prowadzi działalność w sektorze wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie. Grupa koncentruje swoją działalność na rynku wrocławskim i krakowskim.

Więcej informacji:www.lokum-deweloper.pllub na twitter.com/LokumDeweloper